Ezen a blogon

Turbucz Dávid történész Horthy Miklós rendszerváltozás utáni megítélésének főbb vonásait, jellemzőit kívánja körüljárni. Különösképpen is azt, hogy a pártok identitáspolitikájában miként jelenik meg Horthy alakja, de ennek egyéb megnyilvánulási formái is érdesek lehetnek. Emiatt nem kerülhető meg természetesen a két világháború közötti kultuszképzés sem.

A szerzőnek e-mail itt írható.

Könyvajánló

Információk

Facebook

Kulcsszavak

1918 (1) 1919 (11) 1921 (1) 1938 (2) 1940 (1) 1941 (1) 1943 (2) 1944 (8) 1945 (1) 2011. november 16. (1) 50. évforduló (2) 70. évforduló (1) 90. évforduló (10) ablonczy balázs (1) alkotmány (1) anno mesél a filmhíradó (1) antall józsef (1) antiszemitizmus (13) apamodell (3) a magyar nemzet feltámadása (7) a nemzet atyja (3) a novara hőse (1) babják csaba (1) bajnai gordon (1) balogh gábor (2) baloldal (3) baloldali (1) barikad.hu (3) bayer zsolt (2) bethlen istván (4) bodrog lászló (1) botka lászló (1) budapesti bevonulás (9) bűnös város (2) ciano (1) corvin koszorú (1) corvin lánc (1) csuka tamás (1) deák istván (1) debreczeni józsef (1) dedi (1) demokrácia (1) demokratikus koalíció (1) diktatúra (1) diszkrimináció (1) díszpolgár (1) dunavarsány (1) echo tv (1) edelsheim gyulai ilona (1) életrajz (1) élet és irodalom (1) ellenkultusz (7) első bécsi döntés (1) emigráció (2) emlékezetpolitika (1) facebook (1) fajvédők (1) fasizmus (1) fehérterror (6) fehér ló (15) felvidék (1) ferenczi gábor (1) fidesz (11) filmhíradó (2) fővezér (1) frissités (1) galamus (1) gaudi nagy tamás (1) gazdaság (1) gellért tér (3) gerő andrás (2) gömbös gyula (2) granasztói györgy (1) gród edelsheim gyulai ilona (1) gyurcsány ferenc (1) haág zoltán (1) habsburg ottó (1) herczeg ferenc (1) hiller istván (1) hitler (7) holokauszt (5) horthy apánk (4) horthy dalok (2) horthy híd (1) horthy istvánné (1) horthy istván sharif (1) horthy korszak (60) horthy kultusz (68) horthy miklós (82) horthy miklós társaság (1) horthy népszerűsége ismertsége (1) horthy reneszánsz (6) horthy szobor (4) hunyadi mátyás (1) identitáspolitika (51) imrédy béla (1) index.hu (3) irredenta kultusz (3) jobbik (30) jobboldal (2) kállay miklós (1) károlyi mihály (1) karsai lászló (1) kdnp (3) kenderes (1) kepli lajos (2) kérdőív (9) kerényi imre (3) kéri lászló (1) kertész ákos (1) király andrás (1) kiss péter (1) kitörés (1) kiugrás (1) klein mária (1) koltay gábor (1) komárom (1) kormányos (1) kormányzói portrék (1) kormányzóválasztás (3) kósa lajos (1) kossuth tér (1) kovács dávid (1) kövér lászló (1) közvélemény (1) kultúrharc (1) kunt gergely (1) kun béla (1) laczó ferenc (1) legitimisták (1) lejáratás (1) lmp (2) m1 (1) magyarok istene (3) magyarország története (1) magyar hírlap (1) magyar hiszekegy (1) magyar tudomány ünnepe (6) mályusz elemér (1) március 15 (1) második bécsi döntés (1) mdf (1) moderáció (1) mszp (3) mta (6) mtv (1) múltszemlélet (31) munkáspárt 2006 (1) murányi levente (1) mussolini (1) nagy magyarország (3) napvilág kiadó (1) nemeskürty istván (1) nemzeti hadsereg (3) nemzeti hitvallás (1) nemzeti összetartozás napja (2) nemzetmentés (4) novák előd (2) november 16 (5) nyilasok (2) oktatás (1) önkormányzat (1) orbán viktor (5) orgovány (1) országépítés (3) országgyarapítás (3) pánczél hegedűs jános (1) pörzse sándor (1) radikális jobboldal (3) rádió (1) rend (1) rendszerváltozás (2) rendteremtés (6) révész sándor (1) revízió (6) ribbentrop (1) romsics ignác (7) salamon konrád (1) semjén zsolt (1) staudt gábor (1) szabad királyválasztók (1) szabó gábor (1) szabó istván (1) szakály sándor (1) szebb jövő (15) szeged (4) szerencsés károly (1) szimbolikus politika (32) szita szabolcs (1) születésnap (2) technikák (3) tengerész (1) tőkéczki lászló (1) tölgyessy péter (1) trianon (18) túra (1) turbucz dávid (1) új honfoglalás (11) ungváry krisztián (2) vadai ágnes (1) választás rendszer (1) vámos györgy (1) varga bálint (1) vessünk véget a horthy korszak dicsőítésének (1) vezérkultusz (1) világi józsef (1) voks10 (1) vona gábor (3) vörös emigráció (1) vörös terror (1) youtube.com (2) zeidler miklós (2) zsidótörvények (1) Címkefelhő

Horthy Miklós megítélése: a kérdőív elemzése I.

2011.04.01. 22:51 T. D.

Az elmúlt két hónapban (január 30. – március 30.) 1090 kérdőív került kitöltésre. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítségét! Köszönöm, hogy időt szánt a feltett kérdések megválaszolására! Hálás vagyok azoknak is, akik az észrevételeiket – elfogadható stílusban és kellő megalapozottsággal – közölték, igaz, azokat már nem lehetett beépíteni a kérdőívbe, de a későbbiekben nyilván fogom tudni ezeket hasznosítani. A részletes elemezést, ahogyan az időm és energiám engedi, több részletben fogom - itt a blogon - publikálni.

A minta                                                                                                         

A kutatás – mint jeleztem – természetesen nem reprezentatív. A mintáról a következőket szükséges tudni:

  1. nemi megoszlás: 942 férfi, 148 nő.
  2. születési év: a táblázat évtizedes bontásban mutatja a válaszadók megoszlását. Néhányan nem adtak megfelelő választ a születési évükre, így összesen 1076 személy születési éve került bele a mintába.
évtized
19205
193016
194062
195084
196096
1970308
1980404
1990101
össz.1076

 

  1. a vallási megoszlás: A válaszolók 55%-a, 604 fő vallásos, 45%-a, 486 fő nem (5. kérdés). A  kitöltők 32% gyakorolja a vallását, 32% nem, a többiek a „nem vagyok vallásos” választ adták, ami azért is érdekes, mert ez nincs összhangban az 5. kérdésre adott válaszokkal: az 5. kérdésnél ugyanis többen nevezték magukat nem vallásosnak, mint a 6. esetében. A válaszadók 44%-a római katolikus, ami elmarad a 2001-es népszámlálás során rögzített adattól (54,5%). 16% református, ami az országos aránnyal azonos (!), az evangélikusok, görög katolikusok és izraeliták aránya 4% alatt van, ami 1-3%-kal magasabb, mint a 2001-es országos arány. A felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésnél a kitöltők 28%-a a „nem vagyok vallásos” választ jelölte be. Vallásos nevelésben a kérdőívet kitöltők 49%-a részesült.
  2. az iskolai végzettség: A válaszadók 65%-a, 713 fő, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik. 320 fő, 29%, legmagasabb iskolai végzettsége szakközépiskola és gimnázium. A kérdőívet kitöltők 3%-ának végzettsége szakmunkásképző, vagy 8 általános. A bölcsész végzettséggel rendelkezők közül 142 fő történelem szakos diplomával rendelkezik (!). Ezen kívül agrár, műszaki, jogi, orvosi, közgazdasági, informatikai, természet- és társadalomtudományi diplomával rendelkezők töltötték még ki a kérdőívet.
  3. a pártpreferencia: A válaszadók 26%-a nem szavazna, ha most vasárnap lennének a választások. A Fidesz-KDNP-t a válaszadók 28%-a, a Jobbikot 17%-a, az LMP-t 14%-a, az MSZP-t 8%-a tüntetné ki bizalmával a szavazófülkékben, míg a válaszadók 6%-a más pártra szavazna.

Látható, hogy a mintába túlnyomórészt az 1970-es és 1980-as években született diplomások kerültek. Aránytalanul magas a történelem szakot végzettek aránya. A pártpreferencia szempontjából a minta megoszlásáról azt mondhatjuk, hogy relatív jobboldali többség (45%) jellemzi.

 

A Horthy Miklósra vonatkozó ismeretek, vélemények forrásai

A válaszadók túlnyomó többsége az oktatást (89%, 970 fő) és a történeti szakirodalmat (85%, 927 fő) jelölte meg ismeretei és véleménye forrásaként. A beérkezett kérdőívek elemzése során kiderült, hogy - a kérésünk ellenére - nemcsak azok értékelték az oktatás, a történeti szakirodalom, stb. által közvetített Horthy-képet, akiknek - a 15. kérdésre adott válaszuk szerint - az oktatás és a történeti szakirodalom befolyásolta, alakította a Horthyról alkotott képét, hanem olyanok is, akik ezeket nem jelölték meg. Ez magyarázza az alábbi adatok közötti eltéréseket.

Az oktatás, amelyet összesen 1021 személy értékelt, elsősorban „semleges” képet közvetít(ett) Horthy Miklósról. 422 fő véli így. 109  válaszadó szerint „pozitív”, 21 szerint „kifejezetten pozitív” képet közvetít(ett) az oktatás. 322 szerint ez inkább „negatív”, míg 147 a „kifejezetten negatív” választ jelölte meg. A válaszok tehát szóródnak. A „negatív” és a kiegyensúlyozott kép tekinthető hangsúlyosabbnak.

A történeti szakirodalom, amit a kérdőívet kitöltők közül 956-an értékeltek, alapvetően „semleges”, „kiegyensúlyozott” képet közvetít. A „negatív” és a „pozitív” kép között nincs túl nagy eltérés. Elenyésző azok száma, akik szerint ez a kép „kifejezetten negatív”  (15) és „kifejezetten pozitív” (16). A történeti szakirodalom megítélésekor a két szélső érték tehát rendkívül minimális arányban van jelen. 545 fő a kiegyensúlyozott kép közvetítését hangsúlyozza. Ezek az értékek relevánsnak is tekinthetők, ismerve a történészek közötti vitákat, másfelől azt hangsúlyozva, hogy a történettudomány nem a korszak és a kormányzó felmentésére, elítélésére, hanem sokkal inkább a megértésére és a bemutatására törekszik.

A médiát a válaszadók 59%-a, 644 fő jelölte meg ismeretei, véleménye forrásának, míg a 19. kérdésnél már 868 személy értékelte. Az eredményekből látható, hogy 452 fő megítélése szerint a média inkább „negatív” képet közvetít Horthyról. Ez a kép 270 személy szerint „kiegyensúlyozott”. A „pozitív” képet 122-n, a „kifejezetten pozitív”-at 24-n jelölték meg. A tendencia egyértelmű: a „negatív” kép jóval hangsúlyosabb  a magyar médiában. (Értelemszerűen az egyes médiumok között jelenetős eltérések vannak, de a kérdőív nem erre, hanem az összesített értékelésre volt kíváncsi. A későbbiekben akár ez részleteiben is megvizsgálható.)

A család – a válaszadók 58%-a, 628 fő jelölte be – esetében ezzel ellentétes tendencia látható, inkább a „pozitív” (198 fő) és a „kifejezetten pozitív” (187 fő) kép dominálja a válaszokat. Nyilvánvalóan a családi emlékezet negatív tapasztalatokat (235 fő) is megőrzött, de e felmérés szerint - a beérkezett 831 válasz  tükrében - az emlékek inkább pozitívak, illetőleg távolságtartóbbak (211 fő). A barátok, ismerősök (kortárs csoportok) esetében a családhoz hasonló eredmények figyelhetők meg.

A politika (49%, 534 fő) esetében a válaszok szintén szóródnak. A többség szerint (290 fő) a közvetített kép „kiegyensúlyozott”. 212 személy ezt inkább „negatív”-nak látja, míg 152 „pozitív”-nak. A két szélső értéket 65 (negatív) és 36 (pozitív) válasz reprezentálja. A magyar közéletet ismerve feltűnően magas a „kiegyensúlyozott” kép aránya. A pártok és a hozzájuk kötődő értelmiségi csoportok, véleményformálók ugyanis nem erre, hanem Horthy Miklós felmentésére, vagy éppen elítélésre törekszenek. A közbeszéd (39%, 430 fő) esetén – amelyről talán kijelenthető, hogy legalábbis részben a politika leképeződését jelenti – a probléma szintén hasonló: a 694 válasz úgy oszlik meg, hogy a „kiegyensúlyozott” kép (306 fő) után a „pozitív” (201 fő), majd a „negatív” (130 fő) kép következik. A szélső értékek néhány százalékon állnak.

A válaszadók mindösszesen 10%-ának (108 fő) véleményét befolyásolják/ták az egyházak. Az eredmény - a beérkezett jóval több válasz (519) fényében - egyértelműen a „pozitív” (208 fő) és a „kifejezetten pozitív” (113 fő) kép dominanciáját jelzi. Ezen – az egyházak értékrendszerét, politikai kapcsolatait, múltszemlélet ismerve – nincs is okunk csodálkozni. Ellentétben viszont azzal, hogy 171 válaszadó szerint ez a kép „kiegyensúlyozott”. Mindösszesen 27 fő állítja azt, hogy az egyházak elítélő álláspontot képviselnek Horthyval kapcsolatban.

 

A tájékozottság értékelése

A kérdőív 24. kérdésével arra kértük a válaszadókat, hogy egy 1-től  (rendkívül tájékozatlan) 10-ig (rendkívül tájékozott) terjedő skálán értékeljék a témában való tájékozottságukat. A válaszadók többsége az 5-9. szintre osztotta be magát. A legtöbben (24%, 258 fő) 8-as szintűnek értékelték a tudásukat. 248 fő (23%) pedig 7-esnek. Ez azt jelenti, hogy a válaszadók 47%-a sorolta magát erre a  két szintre.

Az alábbi táblázat azt jelzi, hogy a feltett négy kérdésre – a tájékozottsági szinteknek megfelelően – hány helytelen válasz érkezett.

  mikor született? mikor lett kormányzó? melyik országban halt meg? mikor halt meg?
helyes válasz 1868
1920 Portugália 1957
szint hányan jelölték be? a hibás válaszok száma
1 5 3 3 4 3
2 17 15 12 12 15
3 59 56 26 21 43
4 65 41 22 19 39
5 114 77 42 27 58
6 140 94 38 28 79
7 248 122 57 24 78
8 258 102 39 14 53
9 107 21 10 6 17
10 53 9 4 2 6

Az alacsonyabban értékelt tájékozottság esetén természetesen nem, de az 5-ös szint feletti hibaszámok, ha az egyes kérdések esetén ez eltérő is, megítélésem szerint, viszonylag magasnak tekinthetők. A tárgyi tudást tehát alapvető hiányosságok jellemzik. Ne feledjük, hogy mindenki a saját tudását értékelte!

A 29. kérdésnél arra kérdeztünk rá, hogy a felsoroltak közül mi kapcsolódik Horthy Miklóshoz. A válaszadók 97%-a jelölte meg – helyesen – a tengerészt, Horthy Miklóst tehát a többség ezzel azonosította. A Nemzeti Hadsereg (73%), a fővezér (67%) és a szárnysegéd (65%) is előkelő helyen végzett. A helyes válaszok közé tartozik még Otranto (44%) és a honvédelmi miniszter (17%).

 

A Horthyról alkotott vélemények megoszlása

Az elemzés első részének végén tekintsük át, hogy a kérdőívet kitöltők milyen véleménnyel rendelkeznek Horthy Miklósról. A többség (55%) pozitív történelmi személyiségnek tartja, viszont ez az érték megoszlik az „inkább pozitív” (32%) és a „kifejezetten pozitív” (23%) vélemények között. A válaszadók 29%-a szerint Horthy negatív történelmi személyiség. Ennek megoszlása: „inkább negatív” (20%), „kifejezetten negatív” (9%). 138 fő (13%) véleménye semleges, míg 31 személynek (3%) nincs kialakult véleménye. Horthy megítélése kapcsán tehát nincsen egyetértés.

A válaszadók 92%-a, 1003 fő, egyetért azzal, hogy kiegyensúlyozottabban kellene a közéletnek megítélnie Horthy Miklóst. 58 nem ért egyet ezzel. A többiek nem válaszoltak erre a kérdésre.

A bejegyzés trackback címe:

https://horthy-mitosz.blog.hu/api/trackback/id/tr182792390

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.