Ezen a blogon

Turbucz Dávid történész Horthy Miklós rendszerváltozás utáni megítélésének főbb vonásait, jellemzőit kívánja körüljárni. Különösképpen is azt, hogy a pártok identitáspolitikájában miként jelenik meg Horthy alakja, de ennek egyéb megnyilvánulási formái is érdesek lehetnek. Emiatt nem kerülhető meg természetesen a két világháború közötti kultuszképzés sem.

A szerzőnek e-mail itt írható.

Könyvajánló

Információk

Facebook

Kulcsszavak

1918 (1) 1919 (11) 1921 (1) 1938 (2) 1940 (1) 1941 (1) 1943 (2) 1944 (8) 1945 (1) 2011. november 16. (1) 50. évforduló (2) 70. évforduló (1) 90. évforduló (10) ablonczy balázs (1) alkotmány (1) anno mesél a filmhíradó (1) antall józsef (1) antiszemitizmus (13) apamodell (3) a magyar nemzet feltámadása (7) a nemzet atyja (3) a novara hőse (1) babják csaba (1) bajnai gordon (1) balogh gábor (2) baloldal (3) baloldali (1) barikad.hu (3) bayer zsolt (2) bethlen istván (4) bodrog lászló (1) botka lászló (1) budapesti bevonulás (9) bűnös város (2) ciano (1) corvin koszorú (1) corvin lánc (1) csuka tamás (1) deák istván (1) debreczeni józsef (1) dedi (1) demokrácia (1) demokratikus koalíció (1) diktatúra (1) diszkrimináció (1) díszpolgár (1) dunavarsány (1) echo tv (1) edelsheim gyulai ilona (1) életrajz (1) élet és irodalom (1) ellenkultusz (7) első bécsi döntés (1) emigráció (2) emlékezetpolitika (1) facebook (1) fajvédők (1) fasizmus (1) fehérterror (6) fehér ló (15) felvidék (1) ferenczi gábor (1) fidesz (11) filmhíradó (2) fővezér (1) frissités (1) galamus (1) gaudi nagy tamás (1) gazdaság (1) gellért tér (3) gerő andrás (2) gömbös gyula (2) granasztói györgy (1) gród edelsheim gyulai ilona (1) gyurcsány ferenc (1) haág zoltán (1) habsburg ottó (1) herczeg ferenc (1) hiller istván (1) hitler (7) holokauszt (5) horthy apánk (4) horthy dalok (2) horthy híd (1) horthy istvánné (1) horthy istván sharif (1) horthy korszak (60) horthy kultusz (68) horthy miklós (82) horthy miklós társaság (1) horthy népszerűsége ismertsége (1) horthy reneszánsz (6) horthy szobor (4) hunyadi mátyás (1) identitáspolitika (51) imrédy béla (1) index.hu (3) irredenta kultusz (3) jobbik (30) jobboldal (2) kállay miklós (1) károlyi mihály (1) karsai lászló (1) kdnp (3) kenderes (1) kepli lajos (2) kérdőív (9) kerényi imre (3) kéri lászló (1) kertész ákos (1) király andrás (1) kiss péter (1) kitörés (1) kiugrás (1) klein mária (1) koltay gábor (1) komárom (1) kormányos (1) kormányzói portrék (1) kormányzóválasztás (3) kósa lajos (1) kossuth tér (1) kovács dávid (1) kövér lászló (1) közvélemény (1) kultúrharc (1) kunt gergely (1) kun béla (1) laczó ferenc (1) legitimisták (1) lejáratás (1) lmp (2) m1 (1) magyarok istene (3) magyarország története (1) magyar hírlap (1) magyar hiszekegy (1) magyar tudomány ünnepe (6) mályusz elemér (1) március 15 (1) második bécsi döntés (1) mdf (1) moderáció (1) mszp (3) mta (6) mtv (1) múltszemlélet (31) munkáspárt 2006 (1) murányi levente (1) mussolini (1) nagy magyarország (3) napvilág kiadó (1) nemeskürty istván (1) nemzeti hadsereg (3) nemzeti hitvallás (1) nemzeti összetartozás napja (2) nemzetmentés (4) novák előd (2) november 16 (5) nyilasok (2) oktatás (1) önkormányzat (1) orbán viktor (5) orgovány (1) országépítés (3) országgyarapítás (3) pánczél hegedűs jános (1) pörzse sándor (1) radikális jobboldal (3) rádió (1) rend (1) rendszerváltozás (2) rendteremtés (6) révész sándor (1) revízió (6) ribbentrop (1) romsics ignác (7) salamon konrád (1) semjén zsolt (1) staudt gábor (1) szabad királyválasztók (1) szabó gábor (1) szabó istván (1) szakály sándor (1) szebb jövő (15) szeged (4) szerencsés károly (1) szimbolikus politika (32) szita szabolcs (1) születésnap (2) technikák (3) tengerész (1) tőkéczki lászló (1) tölgyessy péter (1) trianon (18) túra (1) turbucz dávid (1) új honfoglalás (11) ungváry krisztián (2) vadai ágnes (1) választás rendszer (1) vámos györgy (1) varga bálint (1) vessünk véget a horthy korszak dicsőítésének (1) vezérkultusz (1) világi józsef (1) voks10 (1) vona gábor (3) vörös emigráció (1) vörös terror (1) youtube.com (2) zeidler miklós (2) zsidótörvények (1) Címkefelhő

Horthy Miklós alakja a filmvásznon

2010.09.19. 17:27 T. D.

Rendkívül érdemes a Filmhíradók Online honlapon elérhető két világháború közötti filmhíradókat – kritikus szemmel – nézegetni. Feltéve persze, ha a korszakot megérteni és nem megítélni, vagy felmenteni szeretnénk. Különösen is így van ez Horthy Miklós alakjával. A kormányzó 75. születésnapján egy 26 perces rendkívüli kiadást vetítettek a mozikban. Herczeg Ferenc méltatja Horthy Miklóst. Ez a bejegyzés, segítségül hívva az eddigi posztjaimat, útmutató szeretne adni azok számára, akik meg szeretnék érteni azt a jelenséget, amelyet Horthy-kultusznak nevezünk. Íme a filmhíradó:

A Herczeg Ferenc által elmondottak közül az alábbi állításokat emelném ki:

  1. Az ünnepi méltatását azzal kezdte, hogy a nemzetek sorsa az „alkalmas” vezetőktől függ. Ez az állítás önmagában még helytállónak is tekinthető. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy az első világháború után Európában gomba módra szaporodva jelentek meg vezérkultuszok. Politikai közösségek, ha nem is teljes társadalmak (!), olyan kilátástalannak látták a saját jelenüket és jövőjüket, hogy az erős vezetés, a tekintély után nyúltak. A vezért felruházták mindazzal a tulajdonsággal, amellyel képessé, alkalmassá tették őt az adott válságjelenségek leküzdésére. Megteremtettek ezáltal egy vezérképet, amely meglehetősen távol állt a realitásoktól: a vezér kivétel nélkül erőskezű személyiségként jelent meg, aki rendet tesz, kizárólag a nemzet érdekeit tartja a szeme előtt, felül áll minden politikai versengésen, vezeti, neveli és irányítja a követőit egy jobb világ felé. A vezér létezése biztonságérzetet jelentett, reményt adott, a szebb és boldogabb jövő megteremtésének az ígéretét jelentette. Az ezzel foglalkozó bőséges (elsősorban angol nyelvű) szakirodalom ezt a jelenséget már számtalan megközelítésből vizsgálta. Leszögezhető, hogy Portugáliától Szovjetunióig, Görögországtól Finnországig vezérkultuszok jöttek létre az első világháború után (persze eltérő időpontokban), léteztek és befolyásolták is mindazok gondolkodását, akik azonosultak velük. Horthy kultusza tehát nem volt egyedi jelenség, s nem is értelmezhető a kortárs kultuszoktól függetlenül. Ennek fényében Herczeg, az adott kor embereként, ennek a jelenségnek a magyarországi értelmezését végezte el. Látszólag Horthy Miklósról beszélt. Valójában mégsem, mert egy idealizált képet közvetített. Horthy Miklós ugyanis nem olyan ember volt, akinek akkor beállították, bár ez a kép nyilván tartalmazott valóságos elemeket. Horthy Miklós személyisége, tevékenysége ilyen források alapján nem is ismerhető meg. Az viszont igen, hogy milyennek látták, vagy szerették volna látni a kortársai. Herczeg Ferenctől így nem tudjuk meg, hogy Horthy Miklós tényleg alkalmas vezető volt-e, miután mást nemigen mondhatott. Ez az ünnepi beszéd egy korszak lenyomata, amely megkerülhetetlen a számunkra, de nem ezen keresztül  kell képet alkotni a kormányzóról. Ha ezt tesszük, akkor tévúton járunk. A valóság sokkal összetettebb annál, mint amit egy propaganda beszéd közvetíteni szokott.
  2. Herczeg Ferenc hangsúlyozza a „gondviselés”-nek és a „magyarok Istenének” a szerepét, amelyhez lásd a Kultikus nyelvezet c. bejegyzést.
  3. A beszédet a bipoláris gondolkodásmód jellemzi: 1918/1919 gyökeres elutasítása és Horthy 1919 őszi megjelenésének a méltatása. Azzal, hogy bevonult Budapestre, véget ért egy korszak, elkezdődött egy új, amely a korábbinál tökéletesebb, szebb és tisztább. Ez tehát a kezdet, amely elvezethet a szebb jövő (értsd: az elcsatolt területek visszaszerzése) állapotáig. Mindennek elérését, megvalósítását, tehát az elszenvedett nemzeti sérelmek orvoslását Horthyról várták a magyarok (leglábbis ezt sugallta a propaganda), ahogyan a németek 1933 után Adolf Hitlertől a német nemzeti nagyság helyreállítását.
  4. Herczeg beszédének túlnyomórésze Horthy tetteire, eredményeire fókuszál. Írtam már a blogon a Horthyról kialakított vezérkép főbb elemeiről, így a „nemzetmentő” fővezérről, az „országépítő”, majd „országgyarapító” kormányzóról, s elemeztem azt is, hogy mindennek mi volt a valóságalapja. Mindezt nem ismételném meg, de azt jelezném most is, hogy a vezérkultuszok közös vonása, hogy az elért sikereket kizárólag a vezérnek, az ő képességeinek, munkabírásának, tehetségének tulajdonították, függetlenül attól, hogy milyen szerepet játszott a valóságban. Ez történt Horthy esetében is.
  5. Horthy István halála a nemzetért vállalt áldozatot jelképezte, azaz a háború alatt minden egyes magyar embernek a közös célokért kell küzdenie, nem szabad a veszteségek alatt összeroppanni, miután a kormányzó sem tette ezt. Ez az üzenet egyértelműen a háborús propaganda céljainak felelt meg.
  6. A beszéd végén a kormányzó jelentőségét világítja meg azzal is, hogy a társadalom, a politikai élet, végeredményben az egységesnek nevezett magyar nemzet életének központi tényezőjeként állította be. (A magyar nemzet természetesen nem volt egységes, elég csak, ha a nyilasok Horthy ellenes propagandájára gondolunk.) Ez az állítás sokkal inkább a háborús propaganda céljait szolgálta (teljesen érthetően). Másfelől a Horthy-kultusz 1936 után rendszerstabilizációs funkciót is betöltött. Szimbolikus, identitáspolitikai értelemben a fennálló politikai és társadalmi berendezkedés legitimációját is jelentette, illetőleg ennek erősítését kívánta szolgálni. Nem jelentett ez mást, mint hogy a magyarság számára egyetlen járható út létezik, ami Horthy Miklós feltétlen követésével volt egyenértékű. A kormányzat végeredményben könnyen mondhatta ezt, mert hivatkozhatott az addig elért eredményekre, különösen is a revíziós sikerekre, függetlenül attól, hogy mi is volt ebben a kormányzó szerepe. A trianoni Magyarországon ennek jelentőségét nem szabad lebecsülni, de eltúlozni sem.

A bejegyzés trackback címe:

https://horthy-mitosz.blog.hu/api/trackback/id/tr242308007

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.